21 sierpnia 2017

Zgoda na zabieg lekarski musi być świadoma

O wyrażeniu zgody pacjenta na wykonanie zabiegu można mówić dopiero wtedy, gdy została ona poprzedzona udzieleniem pacjentowi przystępnej informacji w zakresie określonym w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Brak udzielenia pacjentowi takiej informacji przesądza o braku wyrażenia uświadomionej zgody na zabieg, a wykonanie zabiegu w takich warunkach jest bezprawne. Sąd Najwyższy określił prawidłowo udzieloną zgodę jako „objaśnioną”, „poinformowaną, tj. taką, przez którą pacjent świadomie akceptuje ryzyko dokonania zabiegu i przejmuje na siebie to ryzyko.

Brak udzielenia pacjentowi informacji przesądza braku wyrażenia przez niego uświadomionej zgody na zabieg, a w konsekwencji prowadzi do bezprawności zabiegu. Bezprawności nie wyłącza przy tym przeprowadzenie zabiegu zgodnie z zasadami wiedzy medycznej. Lekarz musi udzielić dokładnej informacji pacjentowi, w sposób dla niego zrozumiały. Informacja udzielana przez lekarza powinna zawierać rodzaj i cel zabiegu, zwykłe możliwe następstwa, skutki uboczne, w tym powikłania. Nie można jednak popadać ze skrajności w skrajność. Nie można wymagać od lekarza, by idąca od niego informacja wymieniała i opisywała wszystkie możliwe następstwa zabiegu. Informacja o możliwych powikłaniach nie powinna być przekazana w taki sposób, by mogła wpłynąć ujemnie na psychikę pacjenta i zwiększyć ryzyko operacji. Jeśli istnieje alternatywna metoda leczenia lub diagnostyki, pacjent musi zostać o niej poinformowany.

Analizę radcy prawnego publikuje Gazeta Prawna

Archiwum