29 lipca 2015

Zmiana systemu finansowania świadczeń dla nieubezpieczonych

Projekt ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018 zmienia sposób przekazywania dotacji z budżetu państwa do Narodowego Fundusz Zdrowia na finansowanie świadczeń dla osób nieubezpieczonych. Ma ona polegać na przejściu na system ryczałtowy, z określoną ustawowo kwotą dotacji – 320 mln 232 tys. zł rocznie.

Wprowadzenie rozwiązania zakładającego ryczałtowe rozliczanie świadczeń zaproponował działający w MZ zespół powołany do wypracowania sposobu weryfikacji uprawnień osób, w przypadku których są one opłacane z dotacji budżetowej. Stwierdził on m.in., że obecnie nie ma możliwości weryfikacji uprawnień do uzyskania świadczeń przez dzieci do 18. roku życia i innych członków rodzin osób ubezpieczonych.

W myśl proponowanych przepisów coroczna dotacja dla NFZ będzie przekazywana w miesięcznych transzach. Na bieżąco mają być pokryte zobowiązania za 2015 r.; spłata tych za lata 2013 i 2014 (łącznie 322 mln 582 tys. zł – kwota rocznego ryczałtu zostałaby pomniejszona o dotychczas przekazane środki) będzie rozłożona na dwa lata – do końca 2016 r.

Cały materiał.

kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum