21 września 2020

Zmiana w praktycznym kształceniu medyków

W tym roku akademickim studenci kierunków medycznych będzie mógł uzyskać w ramach zdalnych zajęć praktycznych nie więcej niż 20% liczby punktów ECTS (Europejski System Transferu Punktów) określonej dla danych zajęć. Projekt noweli rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego został właśnie opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji.

„Proponuje się dodanie w nowelizowanym rozporządzeniu przepisu epizodycznego, na podstawie którego w roku akademickim 2020/2021 student będzie mógł uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość część efektów uczenia się przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, umożliwiających uzyskanie nie więcej niż 20% liczby punktów ECTS określonej dla tych zajęć w programie studiów dla roku studiów, na którym kształci się ten student” – napisano w OSR. Ustanowiono limit 20 proc. po to by praktyczna nauka zawodu mimo epidemii odbywała się jednak w warunkach klinicznych.

Źródło.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum