1 lipca 2015

Zmiany w dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia szpitalnego

Z dniem 1 września 2015 r. wejdzie w życie nowy projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Zmiany przewidziano w zakresie:

  • możliwości uzupełniania wpisów w historii choroby pacjenta po jego wypisaniu ze szpitala.
  • wprowadzenia okołooperacyjnej karty kontrolnej oraz określenia zakresu danych i informacji jakie powinna zawierać (celem prowadzenia karty jest zapewnienie, by przed rozpoczęciem operacji, w jej trakcie i po zakończeniu wykonywane były wszystkie czynności; ma to na celu ograniczenie ryzyka pomyłki).
  • wskazania osoby uprawnionej do podpisania karty informacyjnej z leczenia szpitalnego w przypadku nieobecności lekarza kierującego oddziałem (kartę informacyjną z leczenia szpitalnego podpisuje lekarz wypisujący i lekarz kierujący oddziałem albo lekarz przez niego upoważniony).

Proponowane w rozporządzeniu rozwiązania mają służyć ograniczeniu ryzyka pomyłek podczas operacji, są też elementem zmian pakietu onkologicznego.

Więcej.

kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum