24 września 2015

Zmiany w resortowych kodach identyfikacyjnych podmiotów leczniczych

Przedstawiony do konsultacji publicznych 22 września 2015 roku projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania wprowadza zmiany w zakresie identyfikacji podmiotów leczniczych w formie spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo uczelni medycznej.

Projekt zakłada również dodanie do załącznika nr 1 do r.r.k.i. kodu: 4 – Centrum zdrowia psychicznego. Jego dodanie, podyktowane jest koniecznością zdefiniowania i umiejscowienia ze względu na specyfikę i rodzaj działania centrów zdrowia psychicznego, które mają stanowić podstawową formę organizacyjną w systemie ochrony zdrowia psychicznego. Ponadto projekt zakłada zmianę kodu -4920 na Apteka szpitalna/zakładowa.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Więcej.

kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum