22 maja 2017

Zmiany w transplantologii po ponad 10 latach

Do końca roku Ministerstwo Zdrowia przygotuje projekt ustawy nowelizujący prawo transplantacyjne. Nad jakimi zmianami pracować będzie zespół powołany do przygotowania projektu ustawy?

– Już sam fakt, że terapeutyczne zastosowanie ludzkich komórek, tkanek i narządów nie jest możliwe bez ich uprzedniego pobrania od dawcy, który w zależności od sytuacji i swojego statusu prawnego wyraża zgodę na pobranie narządu za życia lub nie wyraża sprzeciwu na pobranie komórek, tkanek i narządów po śmierci, jest przedmiotem stałego zainteresowania lekarzy, prawników i etyków – tłumaczy Milena Kruszewska – Innymi budzącymi duże zainteresowanie różnych środowisk zagadnieniami są: zasada dobrowolnego i honorowego dawstwa, kwestia zapewnienia bezpieczeństwa żywego dawcy i biorcy przeszczepu, kwestia wymogów, jakie muszą spełniać banki tkanek i komórek, czy ośrodki transplantacyjne, kwestia zapewnienia jak najwyższej jakości przeszczepianych komórek, tkanek i narządów, kwestia przejrzystości dostępności przeszczepów dla wszystkich potrzebujących oraz kwestia zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad przebiegiem procedur transplantacyjnych, jak i ich finansowaniem – dodaje.

Więcej w Medexpress

Archiwum