21 czerwca 2016

Zmiany w udostępnianiu informacji ubezpieczyciela o stanie zdrowia pacjentów

Minister zdrowia przekazał 17 czerwca 2016 roku do konsultacji publicznych projekt nowego rozporządzenia określającego tryb udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rachunek których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia.

Zakres regulacji ma zostać poszerzony o tryb udzielania zakładom ubezpieczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia danych o nazwach i adresach świadczeniodawców, którzy udzielili świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalenia jego odpowiedzialności oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia jego ogłoszenia.

Cały materiał/kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum