30 stycznia 2017

Zmiany w umowach z NFZ

Prezes NFZ ogłosił 23 stycznia 2017 roku zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących rehabilitacji leczniczej oraz programów zdrowotnych w zakresie leczenia dzieci i dorosłych ze śpiączką. Zmiana jest kolejną w tym zakresie, wcześniej Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów wyboru ofert obejmujących udzielanie tych świadczeń.

Tym razem jednak zmiany mają charakter wyłącznie techniczny – modyfikacji uległy kody produktów rozliczeniowych. Po szczegóły należy sięgnąć do załącznika nr 1n, stanowiącego integralną część zarządzenia. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązani są do wprowadzenia ogłoszonym zmian do umów zawartych ze świadczeniodawcami. Co ważne, zmiany stosuje się również do umów zawartych po zakończeniu postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia.

Zarządzenie Nr 4/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 stycznia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących rehabilitacji leczniczej oraz programów zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Więcej w serwisie Zdrowie ABC

Archiwum