5 października 2015

Zmiany w zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w ochronie zdrowia

2 października 2015 roku minister zdrowia złożył projekt ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Ustawa będzie regulować:

  • postępowanie w sprawie uzyskiwania akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego;
  • zasady kontroli realizacji szkolenia specjalizacyjnego przez jednostkę szkolącą
  • zasady, warunki i tryb uzyskiwania tytułu specjalisty, w tym odbywania szkolenia specjalizacyjnego oraz organizacji i przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w danej dziedzinie.

Ustawa miałaby zastąpić obecnie jeszcze obowiązujące rozporządzenie ministra zdrowia z 30 września 2002 roku w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419), które uchylone zostanie 2 lipca 2016 roku. Projekt zawiera także przepisy przejściowe, umożliwiające kontynuację rozpoczętego przed dniem wejścia w życie przepisów projektowanej ustawy szkolenia specjalizacyjnego.

Więcej.

kj

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum