1 grudnia 2016

Prawny poradnik lekarza – zawieranie umów

Opracowany w ramach współpracy z Komisją ds. zatrudnienia lekarzy i lekarzy dentystów działającej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie.

 

 

 Adwokat Kinga Krzyżewska – Kubacka
Kancelaria Adwokacka
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 21 lok. 149
02-366  Warszawa
tel.: 508 14 69 67   fax: (22) 472 40 47 

Bibliografia:

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej(Dz.U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.)
 • Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.)
 • Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577,)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm)
 • Fiutak, T. Podleśny, M. Kozik, P. Szczerba, K. Zblewska-Wrońska Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych. Przepisy – Przykłady – Orzecznictwo, Wydawnictwa C.H. Beck, wydanie 1, Warszawa 2013
 • Nowak-Kubiak, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz. CH Beck 2012 r.
 • Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz. ABC 2012
 • Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz. CH Beck 2012
 • Walczak, Kodeks pracy. Komentarz. CH Beck 2014
 • Warty, Kodeks Pracy. Komentarz CH Beck 2013
 • dr hab. E. Gniewek, Prof. Dr hab. P. Machnikowski Kodeks cywilny. Komentarz. C.H. Beck 2014
 • dr hab. K. Pietrzykowski, C.H. Beck 2013 Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1-449(10) Tom I,
 • dr K. Bączyk-Rozwadowska Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu, TNOiK Dom Organizatora Toruń
 • Fiutak, Prawo Medyczne Warszawa 2011

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.