3 grudnia 2019

Opieka prawna dla lekarzy OIL w Warszawie

Od 1 września 2017 r. lekarze i lekarze dentyści – członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie korzystają z szybkiej i nieodpłatnej pomocy prawnej, która udostępnia członkom naszego samorządu lekarskiego:

  • dyżur prawnika w siedzibie OIL w Warszawie: poniedziałek i czwartek w godz. 9.00-15.00 (I piętro – wejście przez pokój 109)
  • przeznaczony dla członków OIL, kontaktowy adres e-mail: prawnikdlalekarza@oilwaw.org.pl
  • działającą codziennie w godzinach 9.00-15.00 linię konsultacyjną pod numerem: 728 988 518

Oferta opieki prawnej dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie to m. in.:

  • Wsparcie prawne w sprawach dotyczących wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w zakresie spraw karnych, spraw o ochronę dóbr osobistych, spraw dotyczących roszczeń deliktowych, obrony przed roszczeniami, dochodzenia roszczeń, prawa pracy, medycznego, bankowego, ubezpieczeń społecznych, podatkowego, cywilnego i innych postępowań związanych w wykonywaniem zawodu;
  • Wsparcie prawne obejmujące sprawy niezwiązane z wykonywaniem zawodu lekarza lub lekarza dentysty w zakresie życia prywatnego, prawa karnego i wykroczeń, prawa konsumenckiego, ubezpieczeniowego, sąsiedzkiego, rodzinnego, spadkowego, administracyjnego, ochrony danych osobowych, posiadania i użytkowania pojazdu mechanicznego, praw rzeczowych na nieruchomości będącej miejscem zamieszkania.

 

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.