• 18 marca 2016

    RPO o opiece zdrowotnej dla bezdomnych

    Obowiązujące regulacje nie zapewniają osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu faktycznego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - ocenia rzecznik praw...

    Zobacz więcej

Archiwum