9 listopada 2020

Bezpłatne leki dla seniorów oraz kobiet w ciąży

W związku z napływającymi do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie pytaniami od zainteresowanych lekarzy dotyczących komunikatu Ministerstwa Zdrowia z dnia 30 września 2020 r. w zakresie uruchomienia od dnia 31.12.2020 r. funkcjonalności systemu umożliwiającej dokonywanie weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych świadczeniobiorcy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Rzecznik Praw Lekarza zwrócił się o doprecyzowanie kwestii dotyczącej czy w odniesieniu do treści ww. komunikatu z dnia 30 września 2020 r. oraz informacji dodatkowej zamieszczonej na stronie internetowej (https://ezdrowie.gov.pl/4786, data dostępu: 7.10.2020 r.) należy rozumieć, że do czasu uruchomienia funkcjonalności, o którym mowa w art. 43a ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493 i 1578), uprawnieni lekarze mogą wypisywać leki dla seniorów oraz kobiet w ciąży zgodnie z uprawnieniami pacjenta bez dopełnienia obowiązku weryfikacji wcześniejszych ordynacji tych leków.

Odpowiedź na przedstawione zagadnienie tutaj.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum