27 czerwca 2022

Brak odpowiednich regulacji prawnych w zakresie kontroli nad usługodawcami dostarczającymi programy do prowadzenia dokumentacji medycznej

Rzecznik Praw Lekarza otrzymuje niepokojące informacje na temat nienależytego wykonywania usług związanych z zapewnieniem funkcjonowania programów do prowadzenia dokumentacji medycznej. W związku z tym faktem Rzecznik wystosował pismo do Ministerstwa Zdrowia, w którym zawarł m.in. następujące pytania:

 1. Który organ administracji publicznej odpowiedzialny jest za nadzór nad firmami, które świadczą wyżej wskazane usługi?

2. Czy w stosunku do firm świadczących usługi w zakresie dostarczania oraz serwisowania programów do prowadzenia dokumentacji medycznej stosowane są szczególne wymagania?

3. Czy kwestia oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym jego certyfikacja jest w jakikolwiek sposób uregulowana prawnie?

4. Czy firmy świadczące usługi dostarczania oraz obsługi oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej muszą posiadać określone zezwolenia na prowadzenie przedmiotowej działalności?

5. Czy określone są standardy w zakresie bezpieczeństwa danych, które występują w oprogramowaniu używanym do prowadzenia dokumentacji medycznej?

Rzecznik będzie informował o odpowiedzi na wyżej wspomniane pismo w zakładce Interwencje RPL.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum