18 lipca 2022

Coraz więcej problemów z nieuzasadnionym wypowiadaniem umów dotyczących szkolenia specjalizacyjnego

Kierownicy specjalizacji coraz częściej wypowiadają umowy dotyczące szkolenia specjalizacyjnego, zarówno w trybie rezydenckim jak i pozarezydenckim, z powodów nieokreślonych w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty powodów. Wspomniana ustawa określa bowiem przesłanki, z powodu których lekarz rezydent nie może kontynuować szkolenia specjalizacyjnego, a placówka, w której odbywa szkolenie, ma prawo rozwiązać umowę z lekarzem. W sprawach związanych z nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy z lekarzem rezydentem Rzecznik Praw Lekarza wszczyna postępowanie oraz wnosi o odebranie dofinansowania etatu rezydenckiego danemu ośrodkowi medycznemu i przekazanie go innej placówce.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum