9 maja 2022

Dodatki covidowe dla lekarzy radiologów

Rzecznik Praw Lekarza wniósł o zajęcie stanowiska przez Ministerstwo Zdrowia w sprawie naliczania oraz wypłaty dodatkowego świadczenia pieniężnego („dodatek covidowy”) lekarzom udzielającym świadczeń zdrowotnych w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Problem związany z dodatkami covidowymi dla wyżej wymienionej grupy lekarzy sprowadza się do tego, że udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom covidowym przez lekarzy radiologów w dużej mierze polega na opisywaniu przeprowadzonych badań radiologicznych i diagnostyki obrazowej, a nie bezpośrednim kontakcie przy tych pacjentach. W związku z tym Rzecznik Praw Lekarza zwrócił uwagę, że niektórzy kierownicy podmiotów leczniczych uważają, iż w związku z charakterem pracy wyżej wymienionych osób dodatki te im się nie należą.
Ministerstwo Zdrowia udzieliło odpowiedzi w przedmiotowym zakresie, a odpowiedź dołączona jest poniżej. Jedynie wskazać należy, iż Ministerstwo pokreśliło, że do wymaganego w Poleceniu Ministra Zdrowia, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 27 lutego 2022 r., wykazu godzin pracy z pacjentem z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, będącego podstawą ustalenia wysokości świadczenia dodatkowego, należy uwzględnić zarówno godziny pracy w strefie brudnej, jak i pracę bezpośrednio związaną z pracą w strefie brudnej, tj. np. wyjścia ze strefy brudnej celem:

• skorzystania z przepisanych prawem przerw w pracy,
• prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem przez daną osobę pracy w strefie brudnej,
• przygotowania do pracy w strefie brudnej (pobranie leków itp.), sprawy bytowe (np. wyjścia do toalety).

Rzecznik zachęca do zapoznania się z treścią pisma.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum