1 kwietnia 2015

Medycyna pracy: nowe wzory orzeczeń lekarskich od 1 kwietnia 2015 roku

Nowe wzory skierowania na badania lekarskie oraz orzeczeń lekarskich wystawianych pracownikom zaczynają obowiązywać 1 kwietnia 2015 roku na mocy nowego rozporządzenia ministra zdrowia.

Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów opisanych w Kodeksie pracy można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

1 kwietnia wchodzą ponadto nowe przepisy Kodeksy pracy, na mocy których można odstąpić od wstępnych badań lekarskich osoby przyjmowanej do pracy u nowego pracodawcy, jeżeli przedstawi ona aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy, a uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę. Ze wstępnych badań lekarskich u nowego pracodawcy nie można jednak zwolnić pracownika zatrudnianego do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Nowy wzór skierowania na badania lekarskie zawiera informacje umożliwiające porównanie warunków pracy w nowym miejscu pracy z warunkami pracy wykonywanej u poprzedniego pracodawcy – bez względu na nazwę stanowiska pracy.

Należy pamiętać, że do skierowań na badania lekarskie wydanych przed 1 kwietnia 2015 roku oraz do badań lekarskich rozpoczętych przed tym dniem należy stosować przepisy dotychczasowe.

jw

Archiwum