31 lipca 2020

MZ precyzuje stanowisko konsultantów krajowych na wniosek RPL

Ministerstwo Zdrowia reaguje na prośbę o wyjaśnienie wątpliwości Rzecznika Praw Lekarza ws. stanowiska Konsultantów Krajowych w dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej, Chorób Zakaźnych, Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z 25 maja br.

W stanowisku zawarte było stwierdzenie, że: „Instytucja lub lekarz zlecający wykonanie takiego badania (testu serologicznego serologicznych wykrywających przeciwciała anty- SARS-Cov-2 red.) są zobowiązani do interpretacji wyniku, a także zlecenia i sfinansowania wykonania testu RT PCR w celu weryfikacji każdego przypadku dodatniego wyniku testu serologicznego.”

Wątpliwości Rzecznika Praw Lekarza wzbudziło stwierdzenie o obowiązku sfinansowania wykonania testu. Zdaniem RPL jest to niezgodne z przepisami mówiącymi o tym, że do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych są zobowiązani właściwi ministrowie lub Narodowy Fundusz Zdrowia, a nie podmioty lecznicze, a tym bardziej lekarze.

Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi przesłanej Rzecznikowi Praw Lekarza doprecyzowało, że sformułowanie o zobowiązaniu do sfinansowania wykonania testu RT PCR nie miało na celu nadawania nowych obowiązków finansowych podczas epidemii dla lekarzy. Kwestie finansowania walki z epidemią – jak podkreśliło ministerstwo – są opisane w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

„Intencją było, zwrócenie uwagi, by w przypadku zlecenia wykonania testu serologicznego nie pozostawiać osoby badanej w stanie niepewności, co do znaczenia uzyskanego wyniku i aktualnego statusu zakażenia oraz ewentualnego dalszego postępowania” – pisze ministerstwo, wyjaśniając, że w stanowisku chodziło o zapobiegnięcie skutkom szumu informacyjnego wokół testów na koronawirusa, z których te o charakterze serologicznym w przypadku wyniku pozytywnego nie przesądzają o tym, czy pacjent jest chory, ale jedynie, czy ma w organizmie przeciwciała, które mogą świadczyć o przebytej chorobie w przeszłości lub pojawić się w inny sposób; a w przy wyniku negatywnym nie wykluczają, że pacjent jest zakażony.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum