21 września 2016

Nowe przepisy dotyczące Krajowego Rejestru Nowotworów

Obowiązuje już rozporządzenie ministra zdrowia z 24 sierpnia 2016 roku w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów. Podmiotem prowadzącym KRN jest Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Dokument określa podmiot prowadzący rejestr, sposób prowadzenia rejestru, zakres i rodzaj przetwarzanych danych, rodzaje identyfikatorów przetwarzanych w rejestrze orz sposób zabezpieczenia danych osobowych zawartych w rejestrze przed nieuprawnionym dostępem.

Rejestr jest prowadzony za pośrednictwem wojewódzkich biur rejestracji nowotworów, uprawnionych do gromadzenia i przetwarzania danych, przekazywanych przez podmioty określone w art. 19 ust. 8 ustawy, o rozpoznaniach i podejrzeniach występowania nowotworów złośliwych na terenie województwa, w którym realizują swoje zadania.

W dolnośląskim – Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu;

W kujawsko-pomorskim – Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy;

W lubelskim – Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublinie;

W lubuskim – Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.;

W łódzkim – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi;

W małopolskim – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie;

W mazowieckim – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie;

W opolskim – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu;

W podkarpackim – Podkarpackie Centrum Onkologii – Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie;

W podlaskim – Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku;

W pomorskim – Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku;

W śląskim – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach;

W świętokrzyskim – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach;

W warmińsko-mazurskim – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie;

W wielkopolskim – Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu;

W zachodniopomorskim – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie.

Pełny tekst rozporządzenia dostępny jest w DZ.U. z 2016 poz. 1362

Archiwum