22 listopada 2016

Nowe przepisy w sprawie unieszkodliwiania odpadów

23 listopada 2016 roku zaczną obowiązywać przepisy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. poz. 1819). Regulacja określa dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych innych niż odpady niebezpieczne o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09, 18 01 81 oraz 18 02 01, 18 02 03, 18 02 06, 18 02 08.

Rozporządzenie, oprócz dotychczasowych warunków prowadzenia i monitorowania procesów termicznego unieszkodliwiania odpadów zakaźnych wskazuje także warunki czasowego magazynowania odpadów zakaźnych, jako element procesu unieszkodliwiania, a także warunki prowadzenia, w tym magazynowania i monitorowania unieszkodliwiania pozostałych odpadów medycznych i weterynaryjnych objętych przepisami prawa Unii Europejskiej.

Dokument dostępny jest w linku

Archiwum