24 marca 2017

Pielęgniarka może zastępować ratownika medycznego

Od 23 marca obowiązuje rozporządzenie ministra w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

Dokument określa uprawnienia pielęgniarek systemu w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

W wymienionych w rozporządzeniu sytuacjach pielęgniarka systemu jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego medycznych czynności ratunkowych. Ponadto pielęgniarka może prowadzenie edukacji osób chorych na cukrzycę i ich rodzin.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (DzU z 8 marca 2017 r., poz. 497)

Archiwum