20 czerwca 2017

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów kwalifikacji do poszczególnych poziomów systemu sieci szpitali

19 czerwca ukazało się rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1163). Obowiązuje od 20 czerwca.

27 czerwca ma zostać opublikowana lista placówek, które trafią do sieci, a ona sama ruszy 1 października.

Rozporządzenie zawiera również załącznik określający porady specjalistyczne odpowiadające poszczególnym profilom systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Archiwum