24 maja 2021

Rzecznik Praw Lekarza w sprawie ochrony dóbr osobistych na stronach internetowych

W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami przesyłanymi do Rzecznika w sprawach obrażania lekarzy na stronach internetowych, w szczególności na takich portalach jak facebook.com oraz google.pl, które to odmawiają usunięcia wpisu zawierającego obraźliwe komentarze, Rzecznik Praw Lekarza zwrócił się w tej sprawie do Departamentu Nadzoru Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie.

Zgodnie z wyrokiem z dnia 21 czerwca 2018 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie wyraźnie podkreślił, że gdy do naruszenia dóbr osobistych dochodzi na skutek użycia wulgaryzmów, czy też sformułowań, które już prima facie mogą być ocenione jako naruszające dobra osobiste, należy przyjąć  domniemanie uzyskania przez administratora portalu samoistnie wiedzy o bezprawnym charakterze danych już z momentem opublikowania na portalu tego typu treści.

Niestety niektóre podmioty działające w Polsce nie zapewniają w sposób właściwy możliwości zgłoszenia wniosku o usunięcie komentarzy bezprawnych. Zagwarantowanie jedynie możliwości zgłoszenia za pośrednictwem formularza internetowego bez umożliwienia lekarzowi przesłania w formie pisemnej, wniosku o usunięcie komentarzy jest istotnym ograniczeniem.

Dlatego też Rzecznik postuluje o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie, a przede wszystkim przeprowadzenie analizy czy lekarz ma możliwość dochodzenia usunięcia bezprawnych komentarzy w trybie pozasądowym oraz musi kierować pisma do oddziałów zagranicznych, które zajmują się rzekomo usuwaniem komentarzy, co nie zawsze odnosi skutek.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum