14 maja 2021

Rzecznik Praw Obywatelskich wspiera lekarzy ws. opłat za śmieci

Tak zwana uchwała śmieciowa warszawskiej rady miejskiej spowodowała, że gabinety ambulatoryjnej opieki zdrowotnej są zobowiązane do ponoszenia opłat niewspółmiernie wysokich do rzeczywistej ilości produkowanych odpadów. Rzecznik Praw Lekarza OIL w Warszawie oraz wiceprezes ORL ds. lekarzy dentystów spotkali się w tej sprawie z przedstawicielem RPO.

Rzecznik Praw Lekarza dr Monika Potocka oraz wiceprezes ORL ds. lekarzy dentystów i przewodniczący Komisji ds. Lekarzy Dentystów dr n. med. Dariusz Paluszek zainicjowali spotkanie z dyrektorem reprezentującym Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmieniającą tzw. uchwałę śmieciową (uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności). Zgodnie z tą uchwałą zużycie śmieci szacuje się na podstawie zużycia wody i dotyczy to także podmiotów prowadzących działalność leczniczą bez uwzględnienia ich specyficznej polityki gospodarowania odpadami. Szczególnie ważnym elementem rozmowy było to, że znaczna część odpadów produkowanych przez takie placówki jest odbierana na podstawie oddzielnych umów o odbiór odpadów medycznych. Podczas telekonferencji zadeklarowane zostało wsparcie ze strony Biura Rzecznika Praw Obywatelskich dla środowiska lekarskiego.

Należy zauważyć, iż systemowe rozwiązanie przyjęte przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy ma charakter zbyt ogólny. Nie uwzględnia bowiem podmiotów wytwarzających w głównej mierze odpady medyczne, które stanowią szczególną kategorię odpadów, a mianowicie ściśle powiązaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Są one utylizowane w odmienny sposób niż odpady komunalne. Proces ten realizowany jest przez wyspecjalizowane firmy, a koszt takiej usługi gabinety ambulatoryjnej opieki zdrowotnej pokrywają z własnych środków. Przez to odpadów komunalnych znajdujących się w gestii miasta pozostaje relatywnie mało. Tym samym koszty wyliczane na podstawie nowych wytycznych są w tym konkretnym przypadku nieadekwatne, wygórowane i krzywdzące. Prostą metodą zweryfikowania takiego stanu rzeczy jest wgląd w Bazę Danych Odpadowych, gdyż podmioty wytwarzające odpady medyczne zobowiązane są do ich ewidencjonowania za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.

Warto dodać, że jesienią ubiegłego roku uchwała warszawskiej rady miejskiej została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Admiracyjnego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Rzecznik Praw Lekarza OIL w Warszawie dr Monika Potocka zdecydowała wówczas o sformułowaniu wniosku o dopuszczenie RPL do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika, uzasadniając to tym, że jego wynik będzie mieć bezpośredni wpływ na interes prawny lekarzy oraz lekarzy dentystów prowadzących gabinety ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w budynkach mieszkalnych. WSA przychylił się do tego wniosku.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum