27 października 2020

Sąd po stronie lekarzy ws. preferencyjnych składek ZUS dla zakładających działalność gospodarczą

Dotychczasowe stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyrażone w indywidualnych interpretacjach wskazywało, iż lekarz w opisanym stanie faktycznym nie ma prawa skorzystać z preferencyjnych składek. Pomimo wielokrotnych rozmów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przedmiotowe stanowisko nie uległo zmianie. Dlatego też Rzecznik Praw Lekarza wraz z lekarzami postanowił występować na drogę postępowania sądowego w celu kwestionowania interpretacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W ocenie Rzecznika Praw Lekarza, lekarz stażysta, który po ukończeniu stażu podyplomowego zakłada jednoosobową działalność gospodarczą i chce skorzystać z preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne i jednocześnie nawiązuje współpracę z podmiotem szkolącym, u którego odbywał się staż podyplomowy, ma prawo skorzystać z preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne.

Podkreślić należy iż 24 września 2020 r. został wydany wyrok przez Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w treści którego stwierdzono, że stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest nieprawidłowe, tym samym Sąd przyznał rację lekarzowi, który zawnioskował o wydanie indywidualnej interpretacji  w przedmiotowej kwestii, tj. w zakresie prawa do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w zadeklarowanej kwocie nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Prośbę o pomoc przy przygotowywaniu pism niezbędnych do wstąpienia na drogę postępowania sądowego należy wysłać na adres: rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum