1 kwietnia 2021

Spotkanie z RPO w sprawie odpadów medycznych

W ostatnim czasie zainicjowane zostało przez Rzecznika Praw Lekarza – dr Monikę Potocką oraz wiceprezesa ORL ds. lekarzy dentystów i przewodniczącego Komisji ds. Lekarzy Dentystów – dr n. med. Dariusza Paluszka spotkanie z dyrektorem reprezentującym Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, w przedmiocie podjętej Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, która to przedmiotowa uchwała dotyczy naliczana zużycia śmieci zgodnie ze zużyciem wody w podmiotach prowadzących działalność leczniczą. Szczególnie ważnym elementem rozmowy była opłata jaką muszą zapłacić podmioty prowadzone przez lekarzy wg taryfikatora wody, pomimo obowiązku zawierania umów o odbiór odpadów medycznych. Podczas telekonferencji zadeklarowano wsparcie ze strony Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie zaskarżonej uchwały.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum