14 października 2021

Stanowisko GIS w sprawie uzyskiwania powtórnych zezwoleń na posiadanie pracowni RTG

W związku z wpłynięciem do biura Rzecznika Praw Lekarza informacji, że od lekarzy dentystów są wymagane ponowne zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych oraz na działalność medyczną pracowni rentgenowskiej, pomimo iż w przeszłości zgoda taka została wydana, a pracownia działa bez przerw i jest poddawana regularnym kontrolom, rzecznik praw lekarza wystosował pismo do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w prośbą o zajęcie stanowiska – czy takie powtórne zezwolenia są wymagane i na jakiej podstawie prawnej.

W odpowiedzi Główny Inspektorat Sanitarny przekazał informację, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2019.1593) „zezwolenia na uruchamianie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych oraz na uruchamianie pracowni stosujących takie aparaty, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane. Wobec powyższego, żadne dodatkowe/powtórne zezwolenia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie są wymagane.

Szczegółowe informacje – odpowiedź GIS.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum