11 grudnia 2015

Szpital nie ma prawa odesłać pacjenta do innej placówki bez udzielenia pomocy, powołując się na fakt pełnienia tzw. ostrego dyżuru

Rzecznik Praw Pacjenta podkreśla, że wyznaczanie szpitali, które w danym dniu pełnią tzw. ostry dyżur, jest nieuprawnione.

Zarówno Rzecznik Praw Pacjenta, jak i prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oraz resort zdrowia wielokrotnie informowali, że nie ma podstawy prawnej funkcjonowania tzw. ostrych dyżurów.

W sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego pacjenci mogą zgłaszać się do dowolnego szpitalnego oddziału ratunkowego lub izby przyjęć albo oddziału, który ma zakontraktowane udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych np. okulistycznego, laryngologicznego, neurochirurgii czy chirurgii naczyniowej – przypomina biuro Rzecznika w komunikacie. Dodaje, że szpitale, które mają podpisaną umowę z NFZ, zobowiązane są do udzielania świadczeń w trybie nagłym całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

 Rzecznik podkreśla, że szpital nie ma prawa odesłać pacjenta do innej placówki bez udzielenia pomocy, powołując się na fakt pełnienia tzw. ostrego dyżuru. Nawet, jeśli chory zgłosił się do szpitalnego oddziału ratunkowego placówki, która nie ma w swojej strukturze np. oddziału laryngologicznego, powinna zostać mu udzielona wstępna pomoc i dopiero potem można skierować go do innego szpitala dysponującego odpowiednim, ze względu na stan zdrowia pacjenta, oddziałem – czytamy w komunikacie.

Zaznaczono też, że w ocenie NFZ ograniczanie przyjęć do danego oddziału szpitalnego do poszczególnych dni nazywanych +ostrym dyżurem+, należy traktować jako nieprawidłowości w realizacji umowy i powinno skutkować wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z tej umowy, do jej rozwiązania włącznie.

jw/PAP     PAP 24_24

Rzecznik przypomina, że w przypadku zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, który nie jest stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego wymagającego natychmiastowej interwencji medycznej, chorzy mogą korzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Z pomocy placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej osoby ubezpieczone lub uprawnione na podstawie przepisów mogą skorzystać bezpłatnie, bez skierowania i w dowolnie wybranym miejscu ich udzielania. Pacjenci nie są związani miejscem zamieszkania, czy lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (tzw. lekarzem rodzinnym), u którego złożyli deklarację wyboru.

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są tam od godz. 18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia oraz przez całą dobę w soboty, niedziele, dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy. Informację o placówkach, w których sprawowana jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna, pacjent może uzyskać w swojej przychodni oraz w danym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze.

Archiwum