19 września 2019

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami w szkołach

Dnia 12 września 2019 roku weszła w życie nowa ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Ustawa ma zapewnić każdemu uczniowi szkoły podstawowej i średniej dostęp do opieki stomatologicznej oraz opieki pielęgniarki lub higienistki.

Zgodnie z jej zapisami każdy uczeń ma mieć zagwarantowaną możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej prowadzonego przez pielęgniarkę lub higienistkę. Gabinety powinny znajdować się w szkole lub, jeśli szkoła nie może zapewnić odpowiedniego pomieszczenia, w poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z którą szkoły muszą zawrzeć umowę.

Poza profilaktyką zdrowotną ustawa wprowadza obowiązek zapewnienia uczniom opieki stomatologicznej. Podobnie jak w przypadku gabinetów profilaktyki zdrowotnej  szkoły mogą zawrzeć umowy z organem współpracującym – gabinetem zewnętrznym – który będzie udzielał świadczeń stomatologicznych. W przypadku korzystania z gabinetów zewnętrznych uczniowie mają być przyjmowani poza kolejnością. Mniejsze miejscowości, w których dostęp do gabinetów dentystycznych jest ograniczony, mogą korzystać z usług dentobusów.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków publicznych.

Ustawa została opublikowana w DZ. U. 2019 poz. 1078.

Link do ustaw http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1078/1

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum