28 kwietnia 2017

Ustawa o sieci szpitali już ogłoszona

Ustawa o tzw. sieci szpitali już opublikowana. Sieć szpitali zacznie funkcjonować 1 października 2017 roku, ale ustawa wejdzie w życie już 4 maja 2017 roku.

Nowelizacja zasadniczo zmienia zasady finansowania świadczeń w ramach leczenia szpitalnego oraz w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Zgodnie z ustawą utworzony zostanie system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali. W sieci będą mogły znaleźć się placówki, które od co najmniej dwóch lat mają umowę z NFZ i w których funkcjonuje izba przyjęć, albo szpitalny oddział ratunkowy (drugiego warunku nie będą musiały spełniać szpitale ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne).

Sieć będzie też obejmować m.in. ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych została opublikowana w Dz.U. z 2017 r. poz. 844

Archiwum