27 marca 2017

Ustawa o tytułach specjalisty w ochronie zdrowia weszła w życie

Od 21 marca obowiązuje ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia  (DzU z 20 marca 2017 r., poz. 599).

Ustawa określa zasady ustalania programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, zasady uzyskiwania akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia; zasady sprawowania nadzoru nad prowadzeniem szkolenia specjalizacyjnego, w tym przeprowadzania jego kontroli; warunki i tryb uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym przystępowania i odbywania szkolenia specjalizacyjnego, a także organizacji i przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia.

Zgodnie z przepisami, tytuł specjalisty w dziedzinie ochrony zdrowia można uzyskać:
1) po ukończeniu w ramach kształcenia podyplomowego jednostopniowego szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie
ochrony zdrowia na podstawie programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie albo
2) po uznaniu dotychczasowego dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacji.

Wniosek o przystąpienie do PESoz w sesji wiosennej w 2017 r. należy złożyć do dyrektora CEM w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

 

Archiwum