27 października 2015

Za dwa lata zwolnienia lekarskie będą mogły mieć postać wyłącznie elektroniczną

Od 1 stycznia 2016 do końca 2017 roku będzie można wystawiać zwolnienia zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.

Przedstawiamy prezentację Piotra Winciunasa, wicedyrektora Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego ZUS na temat e-ZLA.

Pobierz

Informujemy ponadto, że na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajduje się więcej informacji na ten temat. Udostępniona została ponadto możliwość przesyłania zapytań na adres: ezla@zus.pl

jw

 

Archiwum