14 września 2015

Bezpłatne szkolenia z umiejętności miękkich w ODZ Naczelnej Izby Lekarskiej

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów  Naczelnej Izby Lekarskiej zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów z całego kraju na bezpłatne szkolenia:

 • 30.09.2015, 16.11.2015 – Angażowanie pacjenta w leczenie i modyfikację stylu życia
 • 23.09.2015; 17.11.2015 – Analiza Transakcyjna jako metoda reagowania na zachowania agresywne
 • 23.09.2015; 14.10.2015; 23.11.2015 – Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • 22.09.2015; 16.11.2015 – Psychomanipulacje
 • 21.09.2015, 18.11.2015 – Asertywna komunikacja lekarzy
 • 21.09.2015, 18.11.2015  – Efektywne zarządzanie własnym czasem
 • 6.10.2015; 9.11.2015  – Wykorzystanie Internetu dla budowania wizerunku lekarza i promocji własnej praktyki medycznej – poziom podstawowy
 • 7.10.2015;  10.11.2015 – Wykorzystanie Internetu dla budowania wizerunku lekarza i promocji własnej praktyki medycznej – poziom średniozaawansowany
 • 6.10.2015 – Warsztaty skutecznych negocjacji
 • 7.10.2015; 7.12.2015 – Jak motywować pacjenta do skorzystania z zalecanego przez lekarza dentystę planu leczenia? – sztuka negocjacji partnerskich
 • 13.10.2015 – Mobbing – przemoc psychiczna w miejscu pracy – jak rozpoznać, zapobiegać, postępować
 • 14.10.2015 – Specyfika pracy lekarza z chorym umierającym i jego bliskimi
 • 13.10.2015; 24.11.2015 –  Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych w pracy lekarza
 • 19-20.10.2015; 7-8.12.2015 – Lider zespołu (szkolenie dwudniowe)
 • 30.09.2015, 8.12.2015 – Krótki trening kreatywnego myślenia dla lekarzy i lekarzy dentystów
 • 22.09.2015, 17.11.2015 – Jak pracować z trudnym pacjentem. Wstęp do umiejętności komunikacyjnych
 • 20.10.2015; 23.11.2015 – Formy wykonywania zawodu lekarza…
 • 19.10.2015; 24.11.2015 – Recepty, refundacje, odpowiedzialność lekarza za źle wystawione recepty…
 • 21.10.2015; 25.11.2015; 9.12.2015 – Poszukiwanie rozwiązań rozwojowych w podmiotach leczniczych

Wszystkie kursy  są akredytowane (przyznawane są punkty edukacyjne) oraz  bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Zapisy: www.odz.nil.org.pl

Naczelna Izba Lekarska

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów

tel. 22 559 13 10, 22 559 13 44

ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, 

e- mail: odz@hipokrates.org

kj

Archiwum

Wszystkie kategorie