20 września 2017

Grudniowy kurs wakcynologii praktycznej

Dział Wsparcia Badań, Sekcja Szkoleń Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii zaprasza na kolejny Kurs Wakcynologii Praktycznej – w dniu 1 grudnia 2017 r.

Kurs jest odpowiedzią na potrzebę uzupełnienia przez lekarzy kwalifikacji do przeprowadzania szczepień ochronnych w związku z „Komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dnia  16.07.2015 w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne” Zgodnie z tym Komunikatem od 1 stycznia 2016 r. obowiązkowe szczepienia ochronne mogą wykonywać jedynie te osoby, które odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych.

Informacja o poprzednim kursie z 2 czerwca 2017 r.

Więcej informacji na temat kursu znajdą Państwo na stronie internetowej WIHE, www.wihe.pl , tel. 261 853 152;  261 853 126 lub e-mail: szkolenia@wihe.waw.pl

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie