25 lutego 2019

III Konferencja Interdyscyplinarne leczenie niepłodności (6.04.2019 Gdańsk)

W imieniu Komitetu Organizacyjnego:
Katedry i Zakładu Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz SKN „Fizjologia Płodności” mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejną konferencję:
„Interdyscyplinarne leczenie niepłodności. Fizjologiczne aspekty regulacji cyklu miesiączkowego i spermatogenezy”.
Poprzednie konferencje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród lekarzy, położnych i pielęgniarek, studentów, jak i pacjentów, a wysoka frekwencja i pozytywny odbiór skłoniły nas do podjęcia organizacji kolejnego wydarzenia.

Konferencja ma charakter edukacyjno – informacyjny, a głównym celem organizatorów jest powrót do podstaw fizjologii rozrodu, umiejętnego odczytywania obrazu biowskaźników płodności, do zrozumienia mechanizmów regulujących procesy oogenezy, spermatogenezy, owulacji, zaplemnienia, zapłodnienia, zagnieżdżenia i przebiegu ciąży, aby jeszcze skuteczniej diagnozować i leczyć niepłodność.

W myśl zasady leczenia chorób przewlekłych, złożonych ze względu na etiologię i patogenezę, także niepłodność, należy leczyć w zespołach interdyscyplinarnych, z udziałem wielu specjalistów medycyny i ochrony zdrowia. Niezmiernie ważne jest uwzględnienie konieczności zmiany stylu życia i diety oraz odnoszenie procesu diagnostyczno – terapeutycznego do indywidualnego cyklu miesiączkowego kobiety. Dlatego, obecny program konferencji, podobnie jak poprzednie, będzie pewnego rodzaju przekrojem wiedzy dotyczącej procesów rozrodu, przeprowadzeniem od podstaw fizjologicznych do klinicznych implikacji działania niekorzystnych czynników endo- i egzogennych na procesy rozrodcze.

W interdyscyplinarnym modelu leczenia niepłodności oprócz dotychczas omawianych zagadnień pragniemy w tym roku zwrócić szczególną Państwa uwagę na zaburzenia płodności męskiej, na genetyczne podłoże niepłodności pary oraz wpływ trombofilii i zakażeń na niepowodzenia rozrodu. Nie zabraknie też omówienia wpływu deprywacji rytmów biologicznych, w szczególności snu na zaburzenia cyklu miesięcznego i obniżenie płodności, a także nowych osiągnięć diagnostyki ultrasonograficznej w zespole PCO.

Mamy nadzieję, że poruszane zagadnienia zainteresują Państwa, a obecność znakomitych specjalistów z całej Polski i przyjazna atmosfera sprawią, że będzie to czas pełen naukowych i twórczych pomysłów, jak organizować interdyscyplinarne zespoły terapii niepłodności w oparciu o niezastąpione źródło informacji, jaki niesie ze sobą obraz kobiecego cyklu.

Do zobaczenia 06.04.2019 r. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

 

Dr n. med. Aleksandra Maria Kicińska
Kierownik Naukowy Konferencji

Więcej informacji.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie