8 marca 2019

IX Ogólnopolski KONKURS LITERACKI pod hasłem „Pisać każdy może…” (termin nadsyłania prac: 30.04.2019)

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi

na wniosek Literackiej Grupy Nieformalnej, działającej przy łódzkim Klubie Lekarza

ogłasza

IX Ogólnopolski KONKURS LITERACKI pod hasłem „Pisać każdy może…”

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie wszystkich lekarzy  i lekarzy dentystów oraz studentów uczelni  medycznych, którzy amatorsko zajmują się twórczością poetycką lub prozatorską.

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs 3 wiersze albo utwór prozatorski, nie przekraczający 3 stron arkusza formatu A-4  (wydruk   z interlinią i marginesami).  Teksty – w czterech egzemplarzach, podpisane godłem – należy przesłać najpóźniej do 30 kwietnia 2019 r. pod adresem:

Okręgowa Izba Lekarska  93-005 Łódź,  ul. Czerwona 3 (z dopiskiem na kopercie KONKURS LGN)

Do zestawu tekstów powinna być dołączona zaklejona koperta, opatrzoną tym samym godłem, co teksty,  w której znajdzie się imię  i nazwisko autora,  jego adres pocztowy, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.

UWAGA:

na kopercie nie można umieszczać nazwiska autora ani adresu zwrotnego.

Zgłoszone utwory będą oceniane przez jury w dwóch kategoriach – oddzielnie prozy i poezji. Przewidziane są nagrody pieniężne  oraz wyróżnienia rzeczowe. Jury zastrzega sobie też możliwość innego podziału nagród.

Uroczyste zakończenie Konkursu odbędzie się w niedzielę,
dnia 9 czerwca  2019 r.  o godz. 17.oo w Klubie Lekarza OIL
w Łodzi przy ul. Czerwonej  3.

Laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wszelkich informacji – również dotyczących noclegów – udzieli   p. Iwona Szelewa w Sekretariacie OIL lub  pod nr tel. 42 683 17 01.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie