7 marca 2017

Konferencja „Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności”

Program konferencji

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Koło Naukowe Teologów UKSW

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Ziemi Radomskiej

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej prof. Franciszka Czubalskiego w Przysusze

Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu

uprzejmie zapraszają na

VI Konferencję Służby Zdrowia

Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Zaburzenia psychiczne

22 kwietnia 2017 r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dewajtis 5

Aula Jana Pawła II

godz. 10.00

Konferencja-Ból-i-Cierpienie

 

Program konferencji:

10.00 – Rozpoczęcie

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński- Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Lek. Andrzej Sawoni – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Sesja I

Przewodniczy:

Prof. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz – Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, Prof. UJ dr hab. med. Zdzisław Gajda Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

10.15 – 10.35     prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Oblicza cierpienia w oczach lekarza praktyka.

10.35 – 10.55     prof. dr hab. med. Tadeusz Parnowski, (Rada Języka Polskiego PAN,  Polskie Towarzystwo Psychogeriatryczne)

Ból i cierpienie – perspektywa psychiatry.

10.55 – 11.15     prof. dr hab. med. Alicja Borkowska, (UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Ból i cierpienie w chorobach psychicznych.

11.15 – 11.35     dr med. Iwona Koszewska (Przewodnicząca Zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia)

Po samobójstwie.

11.35 – 11.55     lek. Henryk Pieczątka (VIVAMED Poradnia Zdrowia Psychicznego w Radomiu)

Zaburzenia psychiczne w aspekcie bólu i cierpienia.

11.55 – 12.15   Dyskusja

12.15 – 12.45    Przerwa na kawę.

 

Sesja II

Przewodniczy:

lek. Mieczysław Szatanek- Radomski Szpital Specjalistyczny – Ordynator Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, ks. dr hab. Dariusz Pater- Wydział teologiczny UKSW w Warszawie

 

12.45 – 13.00     dr hab. med. Elżbieta Wasilewska – Dziubińska, prof. CMKP (Zakład

Neuroendokrynologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia

Podyplomowego w Warszawie)

Udział krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w zachowaniu homeostazy ustrojowej.

13.00 – 13.15   dr med. Alicja Macheta (Uniwersytet Jagielloński CM Kraków)

Methemoglobinemia toksyczna – źródłem bólu i cierpienia.

13.15 – 13.30   lek. M. Dorota Schmidt – Pospuła (Uniwersytet Jagielloński CM Kraków)

Psychozy Średniowiecza-cierpieniem epoki.

13.30 – 13.45   lek. Grzegorz Dziekan (SPZZOZ im. prof. Franciszka Czubalskiego
w Przysusze)

Cierpienie człowieka. Jak je opisać?

13.45 – 14.00    dr Tomira Ignatowicz (Wydział Nauk Humanistycznych UKSW Warszawa)

Lęk przed rakiem a diagnostyka genetyczna pod kątem obciążenia chorobą nowotworową w świetle ogólnopolskich badań sondażowych.

14.00 – 14.15    ks. dr hab. Marek Tatar, prof. UKSW (Wydział Teologiczny UKSW Warszawa)

Elementy psychologii w formacji duchowej człowieka.

14.15 – 14.30     Dyskusja

14.30 – 15.15     Posiłek

 

Sesja III

Przewodniczy:

dr hab. med. Wanda Stankiewicz, prof. WIHiE – Wojskowy Instytut Higieny
i Epidemiologii w Warszawie

15.15 – 15.30    dr Ewa Grabowski (Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej w Arizonie-USA)

 

Architektura w kontekście bólu i cierpienia.

15.30 – 15.45    dr Anna Klas- Markiewicz (Wydział Filologiczno-Pedagogiczny, Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny w Radomiu)

 

Nie ma znaczenia, czy jesteśmy przeciw –  człowiek i Thanatos.

15.45 – 16.00    mgr Michał Kazimierczuk (Wydział Teologiczny UKSW Warszawa)

 

Śmierć, podmiot i nowoczesność.  Casus  ,,Fausta” J.W. Goethego na tle modelu tanatologicznego  P. Ariès.

16.00 – 16.15     mgr Anna Mularska, mgr Joanna Pyszna (Wydział Teologiczny UKSW

Warszawa)

Cierpienie jako droga oczyszczenia i oświecenia.

16.15 – 16.30    ks. dr hab. Dariusz Pater (Wydział Teologiczny UKSW Warszawa)

Destrukcyjna miłość źródłem bólu i cierpienia człowieka.

16.30 – 17.00    Dyskusja i podsumowanie konferencj

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

Uczestnicy konferencji otrzymują punkty edukacyjne.

Wstęp wolny

Komitet organizacyjny: ks. dr hab. Dariusz Pater (przewodniczący) paterdarek@wp.pl; lek. Mieczysław Szatanek (wiceprzewodniczący); dr med. Agnieszka Kamińska (sekretarz).


 

Komitet naukowo-organizacyjny

VI Konferencji Służby Zdrowia

Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Zaburzenia psychiczne.

2017:

lek. Grzegorz Dziekan

dr Agata Bornikowska

prof. dr hab. med. Ełła Bulicz

dr hab. med. Zdzisław Gajda, prof. UJ

prof. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz

dr med. Agnieszka Kamińska (sekretarz)

lek. dent. Jadwiga Kazana

prof. dr hab. Marian Kowalczyk

dr inż. Andrzej Krzyszkowski

prof. dr hab. Jerzy Lewandowski

prof. dr hab. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. med. Igor Murawow

lek. Barbara Paczwa

dr hab.Dariusz Pater (przewodniczący) paterdarek@wp.pl

prof. dr hab. med. Agnieszka Pedrycz

lek. Andrzej Sawoni

dr hab. med. Wanda Stankiewicz, prof. WIHiE

lek. Mieczysław Szatanek (wiceprzewodniczący)

dr Jerzy Telak

prof. dr hab. med. Tadeusz Tołłoczko

prof. dr hab. Stanisław Warzeszak

dr hab. med. Elżbieta Wasilewska- Dziubińska, prof. CMKP

dr hab. Wojciech Wiesner, prof. AWF Wrocław

prof. dr hab. med. Jerzy Woy-Wojciechowski

 


 

Patronat honorowy nad konferencją:

Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

PATRON MEDIALNY: Miesięcznik PULS

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie