21 grudnia 2015

Konferencja pt. „Rekompensowanie szkód związanych z leczeniem w modelu pozasądowym”; 14 stycznia 2016 r., WUM

KONFERENCJA

14 stycznia 2016 r.

Warszawski Uniwersytet Medyczny

„Rekompensowanie szkód związanych z leczeniem w modelu pozasądowym”.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie przy udziale Fundacji Ius Medicinae, Fundacji Eksperci dla Zdrowia, Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Fundacji Wygrajmy Zdrowie im. Prof. Madeja organizują konferencję z udziałem gości zagranicznych, przedstawicieli środowiska lekarskiego, pacjentów oraz prawników.

Konferencja poświęcona będzie prezentacji zagranicznych i polskich modeli pozasądowego dochodzenia roszczeń z tytułu szkód medycznych. W drugiej części konferencja będzie miała charakter panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej, Ministra Zdrowia i zaproszonych ekspertów z zakresu polityki zdrowotnej.

Celem konferencji jest wskazanie kierunków zmian w polskim modelu rekompensaty szkód medycznych w trybie orzekania o niepożądanych zdarzeniach medycznych i zaproponowanie nowych rozwiązań prawnych.

Mamy nadzieję, że wnioski płynące ze spotkania staną się inspiracją dla dokonania istotnych zmian legislacyjnych ułatwiających pacjentom uzyskiwanie na drodze pozasądowej odszkodowań za szkody medyczne.

kj

Archiwum

Wszystkie kategorie