3 marca 2015

Kurs o bezpiecznym stosowaniu krwi i jej składników

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie organizują kursy dla lekarzy nt:

„Zasad bezpiecznego stosowania krwi i jej składników”

Proponowane terminy szkoleń*:

1. 05.03.2015. r. (czwartek)

2. 30.04.2015 r. (czwartek)

3. 18.06.2015 r. (czwartek)

4. 17.09.2015 r. (czwartek)

5. 15.10.2015 r. (czwartek)

6. 30.11.2015 r. (poniedziałek)

w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

ul. Saska 63/75 w Warszawie

Opłata za kurs wynosi 90 zł.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Warunkiem uczestnictwa lekarza w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem wpłaty

(nr konta BPH S.A. 41106000760000321000155618 )

 

Wypełniony formularz można przesłać:

1. zeskanowany na adres e-mail: d.neryng@oilwaw.org.pl lub a.mika@oilwaw.org.pl

2. faksem na numer 22 313 19 65

*jeżeli liczba zgłoszeń na dany termin będzie mniejsza niż 20 osób kurs nie odbędzie się, osobom które zadeklarowały udział w szkoleniu zostanie zaproponowany późniejszy termin.

O wzięciu udziału w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Informacje uzupełniające można uzyskać pod numerami telefonów:

22 313-19-70, 22 313-19-75

w godzinach pracy biura ODZLiLD 8.00-16.00

Uczestnicy uzyskają 6 punktów edukacyjnych.

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie