25 lutego 2016

Kursy e-learningowe z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych

W ramach zakończonego projektu systemowego

pn. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT,

którego Beneficjentem było Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, została utworzona platforma e-learningowa, a wraz z nią interaktywne kursy specjalistyczne, które w prosty i przystępny sposób umożliwiają poszerzanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy zawodowej.

Udostępnione na platformie e-learningowej ćwiczenia mają formę szkoleń elektronicznych, obejmujących swoim zakresem następujące zagadnienia tematyczne:

 • elektroniczna karta pacjenta,
 • historia leczenia pacjenta,
 • terminarz,
 • grafik dyżurów,
 • systemy telemedyczne,
 • interoperacyjność systemów EDM,
 • systemy kodowania,
 • ewidencja wywiadów, badań fizykalnych pacjenta i obserwacji lekarskich
 • oraz ewidencja rozpoznań i danych wypisowych.

Dodatkowo, istnieje możliwość przećwiczenia umiejętności m.in.:

 • w zakresie dodawania pacjenta do rejestru pacjentów,
 • weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców,
 • przeglądania listy zaplanowanych wizyt oraz listy pacjentów,
 • przeglądania zaplanowanych wizyt w terminarzu,
 • przeplanowania wizyt pacjenta na inny termin,
 • czy anulowania rezerwacji.
Na platformie e-learningowej dostępne są również materiały edukacyjne, posiadające formę podręczników oraz prezentacji multimedialnych. Po wykonaniu wszystkich ćwiczeń, możliwe jest przystąpienie do testu weryfikującego, którego pozytywny wynik skutkuje uzyskaniem elektronicznego certyfikatu ukończenia szkolenia.
Ze wszystkich zasobów platformy można korzystać w sposób całkowicie bezpłatny przez okres trzech lat od zakończenia projektu, tj. do dnia 30 czerwca 2018 r.
Serdecznie zapraszamy do rejestracji.

kj

Archiwum

Wszystkie kategorie