14 sierpnia 2019

Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów opartych na Evidence Based Medicine

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia zaprasza do udziału w Kursach umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów opartych na Evidence Based Medicine.

Projekt realizowany jest w ramach przyznanego przez Ministerstwo Zdrowia grantu w prestiżowym konkursie pn. Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego. Kursy zostały objęty Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Program przewiduje realizację kursów o następującej tematyce, za które uczestnicy mogą uzyskać punkty edukacyjne:

  • Ablacja 3D w leczeniu zaburzeń rytmu serca
  • Implantacja stymulatorów bezelektrodowych
  • Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego
  • Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii)
  • Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych

Szkolenia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej realizowanej na bloku operacyjnym z wykorzystaniem modelu zwierzęcego. Uczestnicy mają niepowtarzalną okazję do udziału w wysoko specjalistycznych  procedurach medycznych wykraczających poza obszar specjalizacji. Udział w programie jest nieodpłatny.

Terminy poszczególnych szkoleń oraz dokumenty rekrutacyjne są zamieszczone na stronie internetowej projektu pod adresem:  http://kmptm.pl/power5-4-kursy/ . W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu: Śląski Park Technologii Medycznych Kardio- Med Silesia w Zabrzu przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 10c, tel.: + 48 32 70 50 305, email: power@kmptm.pl .

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie