27 sierpnia 2015

Odpowiadając na rosnące zainteresowanie lekarzy praktycznym wymiarem wybranych zagadnień z dziedziny prawa medycznego Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie

zaprasza na kursy

„Prawo medyczne w praktyce”

Zajęcia odbywają się w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

przy ul. Puławskiej 18 w terminie:

17.12.2015 (czwartek)

od godziny 16.00 do 19.00

Uczestnictwo w kursach jest bezpłatne, zapisy przyjmujemy mailowo:

a.dondzbach@oilwaw.org.pl lub a.bromirska@oilwaw.org.pl

Liczba miejsc ograniczona.

Uczestnicy uzyskają 3 punkty edukacyjne.

Zajęcia o charakterze seminaryjnym dotyczyć będą następujących zagadnień:

Zgoda na zabieg medyczny

• przesłanki legalnej zgody
• formy wyrażania zgody
• formularze zgody
• odpowiedzialność prawna.

 OSTATNIA AKTUALIZACJA 23 LISTOPADA 2015 R.; KJ

Archiwum

Wszystkie kategorie