26 lipca 2017

Ogólnopolska Wystawa Fotograficzna Lekarzy pod hasłem „Uchwycone obiektywem lekarza”

Regulamin Konkursu

W  Klubie  Lekarza  w  Łodzi  przy  ul.  Czerwonej  3  odbędzie  się w  październiku,  tradycyjnie  jak  co  roku,  powakacyjna  Ogólnopolska  Wystawa  Fotograficzna  Lekarzy  tym  razem  pod  hasłem – „Uchwycone obiektywem  lekarza” – realizację  tego  tematu  pozostawiamy  inwencji oraz  wyobraźni  lekarzy  i lekarzy  dentystów,  chcących  wziąć udział w  Wystawie.

Tegorocznej  edycji  Wystawy,  podobnie  jak  poprzednim,    towarzyszył  będzie  konkurs,  w  którym  prace  oceni  jury  złożone  z  profesjonalistów.   Do  udziału  w  Wystawie  i  Konkursie  Fotograficznym  zapraszamy  Koleżanki i  Kolegów  nie  tylko z  łódzkiej  OIL,  ale  ze  wszystkich  okręgowych  izb  w  Polsce.

W  tym  roku  po  raz  pierwszy  zapraszamy  do  przesyłania  fotografii  drogą  elektroniczną,  lub  na  nośnikach  danych. Pozostawiamy  też  możliwość  nadsyłania  zdjęć  w  wersji  papierowej.

Termin  dostarczania  fotografii  upływa  6  października  br.

Wernisaż  Wystawy,  podczas  którego  zostaną  ogłoszone  wyniki  Konkursu  Fotograficznego  odbędzie  się                        22  października  2017  roku (niedziela) o godz. 17.  Wystawa potrwa do  27  października  br.

Prosimy  o  zapoznanie  się  z  regulaminem,  który  określa  warunki  przystąpienia  do  Konkursu  Fotograficznego.

Kontakt:
Iwona  Szelewa
Sekretariat  Okręgowej  Izby  Lekarskiej,
tel.  (0 42) 683 17 01

Regulamin  Konkursu

1.    Organizatorem  imprezy   jest  Komisja  Kultury  Okręgowej  Izby  Lekarskiej            w Łodzi.

2.    Impreza  ma  charakter  ogólnopolski.

3.    W  konkursie  mogą  wziąć  udział  lekarze  i  lekarze  dentyści  z  całej  Polski,  zapraszamy  także  lekarzy  praktykujących  za  granicą.

4.    Udział  w  konkursie  jest  bezpłatny.

5.    Przyjmujemy  zdjęcia  przesłane:
•    drogą  elektroniczną  na  adres  mailowy:  wystawa@oil.lodz.pl
•    na  nośnikach  danych  oraz  w  wersji  papierowej  na  adres:  Okręgowa  Izba  Lekarska w Łodzi,  ul.  Czerwona  3,  93-005  Łódź,    z  dopiskiem  „Konkurs  Fotograficzny”
•    dostarczone  osobiście  do  Biura  OIL w Łodzi.

6.    Każdy  uczestnik  konkursu  może  dostarczyć  maksymalnie  8  zdjęć.

7.    Fotografie  mogą  być  wykonane  w  dowolnej  technice.

8.    Przyjmujemy zdjęcia w formacie  JPG. Maksymalny wymiar  fotografii  to 7087  pikseli  dłuższego  boku.  Minimalna  wielkość  zdjęć  w  wersji  papierowej  to   20 cm x 30 cm,  a  wielkość  maksymalna –  40 cm x 60 cm.

9.    Organizator  zapewnia  sobie  możliwość  wyłączenia  z  konkursu  zdjęć              o  niskiej  jakości.

10.    Do zgłoszonych  fotografii prosimy  dołączyć  następujące  informacje:  imię            i  nazwisko,  specjalizację  i  miejscowość  zamieszkania  Autora, a także ewentualnie tytuły cyklów lub poszczególnych  fotografii.

11.    Przystąpienie  do  konkursu  jest  ze  strony  autorów  jednoznaczne                      z  oświadczeniem,  iż  fotografie  zostały  wykonane  osobiście  i  są  jedynymi  właścicielami  praw  autorskich  do  zgłoszonych  prac.

12.    Fotografie oceni  profesjonalne  jury,  a  werdykt  zostanie  ogłoszony  na  wernisażu  Ogólnopolskiej  Wystawy  Fotograficzne  Lekarzy  w  dniu                  22  października  2017  roku.

13.    Zwycięzca Konkursu  otrzyma medal  „Złoty  Obiektyw”  oraz  nagrodę  pieniężną.  Drugie  i  trzecie  miejsce  uhonorowane  zostanie  medalami  Srebrnym                 i  Brązowym  Obiektywem,  a wyróżnieni  otrzymają  dyplomy.

14.    Organizator  zapewnia  sobie  możliwość  nieodpłatnego  wykorzystania  zdjęć      w  materiałach  promujących  Ogólnopolską  Wystawę Fotograficzną  Lekarzy       w  biuletynie  OIL  „Panaceum”  oraz  na  stronie  internetowej.

15.    Przystąpienie  do  konkursu  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  przez  autorów  zdjęć  powyższego  regulaminu.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie