8 października 2015

Podyplomowe Studia „Medycyna Ubezpieczeniowa i Orzecznictwo” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

REKLAMA

Wzorem lat ubiegłych Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Ubezpieczeniowej organizują kolejną edycję Studiów Podyplomowych w zakresie Medycyny Ubezpieczeniowej i Orzecznictwa Lekarskiego.

Zajęcia prowadzone będą przez zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej. Wykłady z zakresu Orzecznictwa Lekarskiego poprowadzone zostaną przez specjalistów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W aktualnej edycji studiów program został wzbogacony o blok „Prawo Medyczne”, który poprowadzi dr n. prawn. Małgorzata Serwach.

Studia adresowane są w szczególności do lekarzy – niezależnie od liczby lat doświadczenia zawodowego i posiadanych specjalizacji oraz do pracowników sektora ubezpieczeniowego, zajmujących się zagadnieniami oceny ryzyka i wypłaty świadczeń.

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do podjęcia pracy w instytucjach ubezpieczeń komercyjnych oraz przekazanie wiedzy i umiejętności oceny ryzyka ubezpieczeniowego, oceny skutków zdarzeń ubezpieczeniowych oraz prawidłowego orzekania w zakresie trwałego inwalidztwa oraz niezdolności do pracy. Studia realizowane są w trybie Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS) pozwalającego na ocenę w skali punktowej nakładu pracy studenta.

Pamiętaj! Absolwenci uzyskują Dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Cele studiów
  • Przekazanie systematycznej wiedzy dotyczącej zasad oceny ryzyka ubezpieczeniowego i opiniowania świadczeń w ubezpieczeniach na życie i w ubezpieczeniach zdrowotnych.
  • Zapoznanie z problematyką ryzyka wystąpienia roszczeń pacjentów przy prowadzeniu działalności medycznej oraz zasadami prowadzenia procesu oceny rozmiarów szkody na osobie w ubezpieczeniach z tytułu odpowiedzialności cywilnej.
  • Przekazanie umiejętności niezbędnych do prawidłowego orzekania w zakresie niezdolności do pracy i niepełnosprawności dla potrzeb systemu ubezpieczeń społecznych.
  • Przygotowanie do podjęcia pracy w instytucjach ubezpieczeń komercyjnych i ubezpieczeń społecznych.
Plan studiów
  • 160 godzin dydaktycznych
  • zajęcia wykładowe i seminaryjno-praktyczne
  • 11 dwudniowych zjazdów (soboty i niedziele) po 8 godzin dydaktycznych dziennie, dodatkowo zjazd egzaminacyjny
  • 2 semestry

kj

Dokumenty do pobrania

Archiwum

Wszystkie kategorie