15 stycznia 2018

Projekt „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych”

Chcielibyśmy Państwa zaprosić do udziału w projekcie szkoleniowym „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Naczelną Izbę Lekarską we współpracy z Centrum Edukacyjnym Future.
Grupy docelowe
Projekt adresowany jest do 800 pracowników pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, w tym 240 osób zatrudnionych w POZ, którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są rozwijaniem zdolności analitycznych i zdobyciem nowych kwalifikacji, m.in. w dziedzinie audytu wewnętrznego, zarządzania i administrowania ochroną zdrowia.
Wsparcie w ramach projektu dedykowane jest 3 grupom, w obrębie których należy wskazać:
  • I. Kadrę zarządzającą, w szczególności managerów ochrony zdrowia, dyrektorów, kierowników placówek medycznych.
  • II. Kadrę medyczną, posiadającą w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne: ordynatorów, pielęgniarki oddziałowe.
  • III. Pracowników pionów administracyjnych: zamówień publicznych, księgowości, rejestratorów/rejestratorki jak również innych działów (statystyka medyczna, kontaktowanie usług, dokumentacja medyczna, itp.).
Pracownicy ww. grup w organizacjach szpitalnych, jak również placówkach POZ, zobligowani są do posiadania co najmniej zawodowych studiów wyższych.
W chwili obecnej wstępnych zgłoszeń można dokonywać na adres e-mail: zdrowa.administracja@hipokrates.org.
Pierwszy termin szkolenia: 19-21.01.2018 w Warszawie, w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej.
W zgłoszeniu proszę podać:
– imię i nazwisko
– stanowisko
– nr telefonu
– adres e-mail
Po uruchomieniu platformy przeznaczonej do obsługi rejestracji i szkoleń, zostanie Państwu wysłany link, w celu dokonania ostatecznej rejestracji.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie