23 września 2018

Social media dla lekarza – warsztaty szkoleniowe

Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe z mediów społecznościowych.

30 września w godz. 10.00 – 17.00

w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej przy ul. Puławskiej 18.

Na warsztatach nauczycie się jak skutecznie promować w społeczeństwie działania środowiska lekarskiego za pomocą social mediów. Jeżeli prowadzisz fp komisji, zespołu izbowego, lub jesteś członkiem Kolegium Redakcyjnego, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

Liczba miejsc ograniczona. Konieczność posiadania własnego laptopa.

Imię:
Nazwisko:
PWZ:
E-mail:
Telefon:


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 18.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail – iod@oilwaw.org.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia szkolenia.
  • Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym takie cofnięcie lub ograniczenie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w szkoleniu.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty prowadzące szkolenia.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje niemożliwością uczestnictwa w szkoleniu.
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.119.1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją szkolenia.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie