21 sierpnia 2019

Studia podyplomowe: Administrowanie podmiotem leczniczym i e-zdrowie

 

ADRESACI STUDIÓW

W swoim założeniu studia adresowane są do szerokiego kręgu osób zarządzających podmiotami leczniczymi, a w szczególności lekarzy prowadzących własne podmioty lecznicze lub wykonujących zawód w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej, nastawionych na wdrażanie rozwiązań z zakresu e – zdrowia.

Warunkiem uczestnictwa w studiach jest posiadanie tytułu lekarza medycyny, magistra lub licencjata. Rekrutacja jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.  Rozpoczęcie Internetowej Rekrutacji Kandydatów od 04.07.2019 do 15.10.2019 lub do wypełnienia limitu.

 CELE I EFEKTY KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie posiada bardzo szeroką bazę naukową, a w konsekwencji ofertę kształcenia. W ubiegłym roku powstało Collegium Medicum, w którym prowadzone będą wszystkie kierunki studiów dla personelu medycznego z kierunkiem lekarskim na czele. Wykorzystując ten ogromny potencjał na zasadzie synergii, Wydział Prawa i Administracji uruchamia studia podyplomowe adresowane do środowisk medycznych, a w szczególności lekarzy prowadzących własne podmioty lecznicze lub wykonujących zawód w ramach praktyk lekarskich, którzy są także nastawieni na wdrażanie rozwiązań z zakresu e – zdrowia. Bardzo duża ilość obowiązujących regulacji prawnych, ulegającej częstym zmianom, stanowią duże wyzwanie przy podejmowaniu codziennych decyzji. Lekarze oprócz swojej wiedzy merytorycznej z zakresu medyczny zmuszeni są dzisiaj zdobywać również wiedzę z zakresu prawa, informatyki, zarządzania etc. Wychodząc naprzeciw potrzebom organizujemy sprofilowane studia podyplomowe mające dostarczyć słuchaczom usystematyzowanej, teoretycznej i praktycznej wiedzy pozwalającej zrozumieć zagadnienia prawne występujące w sektorze ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących e medycyny (telemedycyny, teleopieka). Atutem studiów jest niewątpliwie zakres tematyczny oraz kadra wykładowców składających się z wybitnych specjalistów łączących wiedzę akademicką z praktyką zawodową w obszarze ochrony zdrowia.

TERMINY ZAJĘĆ

Studia trwają dwa semestry roku akademickiego 2019/20. Obejmują ok. 15 zjazdów sobotnio-niedzielnych, łącznie ok. 180 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się na WPiA UKSW. Planowany termin rozpoczęcia zajęć – listopad 2019 r.

REKRUTACJA

Zapisu na studia dokonuje się poprzez INTERNETOWĄ REJESTRACJĘ KANDYDATÓW (IRK). W momencie osiągnięcia w systemie IRK wymaganej liczby Kandydatów do uruchomienia kierunku, zostaną Państwo powiadomieni mailowo o konieczności złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy (wydrukowany ze zdjęciem z systemu IRK – Internetowa Rejestracja Kandydatów); dyplom I lub II stopnia; xero dyplomu.

KOSZT STUDIÓW

5000,00 zł (opłata uiszczana jest jednorazowo do dnia rozpoczęcia kształcenia lub w ustalonych ratach miesięcznych na indywidualny numer rachunku bankowego podany w umowie zawieranej przed rozpoczęciem studiów).

Kierownik studiów: prof. Irena Lipowicz

Z-ca kierownika: dr Sebastian Sikorski, s.sikorski@uksw.edu.pl

Więcej informacji.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie