25 września 2019

Studia podyplomowe Epidemiologia

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii 

– zapraszają na  studia podyplomowe

Epidemiologia 

Studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, jednostkach ochrony zdrowia, Narodowym Funduszu Zdrowia, jednostkach edukacyjnych oraz wszystkich pozostałych instytucjach realizujących funkcje i zadania zdrowia publicznego

 Celem studiów podyplomowych Epidemiologia jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie epidemiologii posiadającej wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające funkcjonowanie w interdyscyplinarnych zespołach realizujących działania mające na celu poprawę stanu zdrowia populacji. Dlatego też program studiów obejmuje kształcenie w zakresie epidemiologii ogólnej, środowiskowej, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych, demografii, statystyki, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, monitoringu stanu zdrowia populacji, metodologii badań epidemiologicznych, oceny technologii medycznych, promocji zdrowia oraz aspektów prawnych w ochronie zdrowia.

Kadra nauczająca składa się głównie ze specjalistów w dziedzinie epidemiologia i zdrowie publiczne. Są to osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej jak również w praktyce epidemiologii i zdrowia publicznego.

Program studiów podyplomowych ma charakter praktyczny, umożliwiając wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w ocenie stanu zdrowia populacji, szacowaniu potrzeb zdrowotnych i planowaniu ich zabezpieczenia, tworzenia programów promocji zdrowia i programów polityki zdrowotnej oraz ewaluację działań podejmowanych w zdrowiu publicznym.
Studia podyplomowe Epidemiologia rozpoczynają się w październiku 2019 roku. Nabór na studia rozpoczyna się 1 maja 2019 roku i trwa do 29 września 2019 roku.

UWAGA!  Rekrutację przedłużono do 7.10.2019 r.

Studia skierowane są zarówno do osób które ukończyły studia na poziomie licencjatu, jak i magisterium.

Ogólna liczba zajęć dydaktycznych wynosi 213 godzin.

Studia odbywają się w trybie niestacjonarnym (zjazdy planowane są jeden raz w miesiącu).

Cena studiów podyplomowych – 3800 zł (płatne w dwóch ratach – 1900 zł za semestr).

Wszystkie szczegóły dotyczące studiów podyplomowych Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna zajdziecie Państwo na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=152097

Studia są zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych dlatego też istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w ramach projektu „Bony na szkolenia”

Aby uzyskać dofinansowanie należy:

1. Dokonać rekrutacji na stronie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku https://rekrutacja.umb.edu.pl/irk/irk/strony/rejestracjakandydata.html

2. Zarejestrować się na stronie Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/users/register

3. Zarejestrować się na stronie projektu „Bony na szkolenie”

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres e-mail epidemiologia@umb.edu.pl lub bezpośrednio do Zakładu Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2 c, 15-222 Białystok

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie