2 lutego 2016

Szkolenie pt. „Ochrona radiologiczna pacjentów dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne”

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego
Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej
zaprasza lekarzy dentystów z całego kraju na szkolenia:

Ochrona radiologiczna pacjentów dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne 

Kursy zakończone egzaminem (egzaminy płatne zgodnie ze stawkami określonymi w obowiązujących Rozporządzeniach MZ).

Terminy: 29.02.2016; 07.04.2016; 08.04.2016

        Zapisy: www.odz.nil.org.pl

Naczelna Izba Lekarska

         Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów

            ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, 

e- mail: odz@hipokrates.org

   tel. 22 559 13 10, 22 559 13 44

kj

Archiwum

Wszystkie kategorie