3 marca 2016

V Konferencja Służby Zdrowia: Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności; 16 kwietnia 2016 r., Warszawa

 

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie,
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Koło Naukowe Teologów UKSW,
Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Ziemi Radomskiej,
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Franciszka Czubalskiego w Przysusze,
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,
oraz Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu

uprzejmie zapraszają na

V Konferencję Służby Zdrowia
Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności
medycyna – teologia – kultura

16 kwietnia 2016 r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, Aula Jana Pawła II, godz. 10.00

Uczestnicy konferencji otrzymują punkty edukacyjne.

Patronat honorowy:

 • Minister Zdrowia dr med. Konstanty Radziwiłł,
 • Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński .

WYSTAWA TOWARZYSZĄCA KONFERENCJI

Wydział Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Opiekun artystyczny: prof. dr hab. Andrzej Markiewicz.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

Wstęp wolny.

PROGRAM KONFERENCJI

10.00 – Rozpoczęcie

 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński- Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Lek. Andrzej Sawoni – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Sesja I

Przewodniczy:

Prof. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz – Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, Prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński -Dyrektor Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach

10.15 – 10.30 prof. dr hab. med. Jacek Imiela (Krajowy konsultant w dziedzinie chorób wewnętrznych- Warszawski Uniwersytet Medyczny- Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie)

Cierpienie-jak z nim żyć?
10.30 – 10.45 ks. dr hab. Bartosz Adamczewski, prof. UKSW (Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie)

Charyzmat słabości.
10.45 – 11.00 dr hab. med. Elżbieta Wasilewska – Dziubińska, prof. CMKP (Zakład
Neuroendokrynologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego w Warszawie)

Udział witaminy K2 w zapobieganiu osteoporozy i chorób układu krążenia.
11.00 – 11.15 dr med. Grzegorz Niewiński (Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, Oddział Intensywnej Terapii)

Ból i cierpienie oczyma intensywisty.
11.15 – 11.30 prof. dr hab. med. Agnieszka Pedrycz (Katedra i Zakład Histologii
i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej – Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Diagnostyka różnicowa bólów brzucha.
11.30 – 12.00 Dyskusja
12.00 – 12.30 Przerwa na kawę. Sesja Plakatowa.

Sesja II

Przewodniczy:

dr hab. med. Zdzisław Gajda, prof. UJ – Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ, lek. Mieczysław Szatanek- Radomski Szpital Specjalistyczny – Ordynator Oddziału Ginekologiczno – Położniczego
12.30 – 12.45 dr med. Dorota Rogowska – Szadkowska (Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku)

Czy tabletka wyleczy wszystko?
12.45 – 13.00 lek. M. Dorota Schmidt – Pospuła (Uniwersytet Jagielloński CM Kraków)

Przypadkowe odkrycie, które uratowało miliony ludzi.
13.00 – 13.15 dr med. Alicja Macheta (Uniwersytet Jagielloński CM Kraków)

Zespoły abstynencyjne źródłem bólu i cierpienia.
13.15 – 13.30 ks. dr hab. Marek Tatar, prof. UKSW (Wydział Teologiczny UKSW Warszawa)

Miłosierdzie, litość, współczucie w doświadczeniu cierpienia.
13.30 – 13.45 lek. Grzegorz Dziekan (SPZZOZ im. prof. Franciszka Czubalskiego
w Przysusze)
Cierpienie jako indywidualne przeżycie każdego człowieka a elementy deontologii medycznej.
13.45 – 14.15 Dyskusja
14.15 – 15.00 Posiłek

Sesja III

Przewodniczy:

dr hab. med. Wanda Stankiewicz, prof. WIHiE – Wojskowy Instytut Higieny
i Epidemiologii w Warszawie

15.00 – 15.15 dr Krystyna Stanisz-Wallis, mgr Małgorzata Matyjaszkiewicz
(Uniwersytet Jagielloński CM)

Wspomnienie o Małgorzacie Chodak.
15.15 – 15.30 dr Roman Ławrecki, dr Oksana Galarowicz, dr Jerzy Telak( Lwowski Uniwersytet Państwowy Bezpieczeństwa Życia- Ukraina, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)

Zmiany kierunku rozwoju Ukrainy źródłem bólu i cierpienia.
15.30 – 15.45 dr Ewa Zieliński, dr med. Kinga Grobelska, dr med. Dorota Jachimowicz-Gaweł [p.v. Jachimowicz-Wołoszynek]( Katedra Zdrowia Publicznego i Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu)

Dualizm uwalniania się od bólu i cierpienia na przykładzie uczestnictwa w edukacji
z pierwszej pomocy.
15.45 – 16.00 mgr Dorota Lekka (Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie)

Cierpienie i śmierć jako udział w tajemnicy paschalnej Chrystusa.
16.00 – 16.15 ks. dr Dariusz Pater (Wydział Teologiczny UKSW Warszawa)

Prakseologiczne ujęcie posługi kapelana szpitalnego.
16.15 – 16.40 Dyskusja i podsumowanie konferencji

Sesja IV – Plakatowa

12.00-12.30. Prowadzi: mgr Zuzanna Tyrakowska, ks. dr Dariusz Pater

Życie po amputacji – Katarzyna Środa, Ewelina Sakowicz, Małgorzata Zakrzewska
Zespoły korzeniowe – bolesna przypadłość naszych czasów – Katarzyna Stypułkowska, Karina Harasimowicz, Katarzyna Adamska
Rehabilitacja w chorobie Parkinsona – Katarzyna Adamska, Katarzyna Stypułkowska, Karina Harasimowicz
Wykorzystanie arteterapii w rehabilitacji – Karina Harasimowicz, Katarzyna Adamska, Katarzyna Stypułkowska
Życie po urazach rdzenia kręgowego – Karolina Pękul
Oszpecająca genetyka – Małgorzata Jopa, Anna Zalewska
Bóle goleni u sportowców – Karol Zalewski, Magdalena Matysiak
Otyłość u dzieci i młodzieży – Magdalena Matysiak, Karol Zalewski

Komitet organizacyjny:

 • ks. dr Dariusz Pater (przewodniczący) – paterdarek@wp.pl,
 • lek. Mieczysław Szatanek (wiceprzewodniczący),
 • dr med. Agnieszka Kamińska (sekretarz).
Komitet naukowo – organizacyjny:

 • lek. Grzegorz Dziekan,
 • prof. dr hab. med. Ełła Bulicz,
 • dr hab. med. Zdzisław Gajda, prof. UJ,
 • prof. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz,
 • dr med. Agnieszka Kamińska (sekretarz),
 • lek. dent. Jadwiga Kazana,
 • ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk,
 • prof. Robert Kasprzyk, D.A.,
 • dr inż. Andrzej Krzyszkowski,
 • ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski,
 • prof. dr hab. Zbigniew Łukasik,
 • prof. dr hab. med. Igor Murawow,
 • lek. Barbara Paczwa,
 • ks. dr Dariusz Pater (przewodniczący),
 • prof. dr hab. med. Agnieszka Pedrycz,
 • dr med. Konstanty Radziwiłł,
 • lek. Andrzej Sawoni,
 • dr hab. med. Wanda Stankiewicz, prof. WIHiE,
 • lek. Mieczysław Szatanek (wiceprzewodniczący),
 • dr Jerzy Telak,
 • prof. dr hab. med. Tadeusz Tołłoczko,
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak,
 • dr hab. med. Elżbieta Wasilewska – Dziubińska, prof. CMKP,
 • dr hab. Wojciech Wiesner, prof. AWF Wrocław,
 • prof. dr hab. med. Jerzy Woy-Wojciechowski,
 • mgr Anna Zalewska.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 4 MARCA 2016 R.; KJ

Archiwum

Wszystkie kategorie